Unieke en typisch Haagse instelling


In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren er in Den Haag diverse mogelijkheden om min of meer gelijkgestemden te ontmoeten. Ik denk dan aan de Wiener, de Posthoorn, de Marathon, café het Achterom, eethuisje de Kiem en café de Sport. Het gaat hier om jongeren die geïnteresseerd waren in muziek, politiek, beeldende kunst en literatuur. Daarnaast verzette een aantal van hen zich tegen de toenmalige  gezagsdragers met alle gevolgen van dien. Bovenstaande opsomming is zeker niet volledig, sterker nog, er ontbreekt er een en daar ga ik het in dit artikel over hebben.

In 1930 kwam een Engelsman op het idee om in Bangalore, India, een milkbar te beginnen. Eén van de redenen hiervoor was het feit dat hij vond dat er een tegenhanger moest komen voor al die cafés waar alcoholische dranken geschonken werden. Enkele jaren later waren er ook in Australië en Engeland milkbars te vinden. Salomon Jacob Tokkie bezocht zo’n milkbar tijdens een bezoek aan Engeland en hij besloot in 1936 een start te maken met de eerste milkbar van ons land. Hij veranderde zijn naam in Harri Tocci en zo ontstond de naam Tocci’s Milkbar. Salomon was getrouwd met Martha Augusta Beatrice Schmidt en ze kregen twee kinderen. De milkbar was gevestigd op de begane grond van het adres Hofsingel 8en het gezin woonde er boven. Een milkshake kostte in die tijd 20 cent en een kop koffie vijf of acht cent. In een later stadium kon men er ook andere niet alcoholische drankjes drinken en er werden zelfs maaltijden verstrekt. De flipperkast en de jukebox vonden er ook een plekje en het werd gebruikelijk om niet al te snel te vertrekken zodat men eens rustig kon bijpraten. Onder het publiek waren opmerkelijk veel middelbare scholieren en studenten en  ‘Kikkers’, vaak herkenbaar aan de groene jassen, lang haar en als het maar enigszins kon een Puch. In de jukebox bij Tocci zaten behalve platen van The Stones en de Earrings ook veel jazzplaten en daar kwam dan weer een ander publiek op af. Kortom de zaak liep prima. Ik heb hier heel wat milkshakes gedronken en uren gediscussieerd over de boeken van Hemingway en Jack Kerouac, om maar eens iets te noemen, want zo ging dat in die tijd. De bestellingen werden rondgebracht door een paar mooie meiden en dat kwam de klandizie zeker ook ten goede. Als mijn geheugen me niet al te zeer in de steek laat, heette één van hen Juno en daar was ongeveer de helft van de Haagse jongens  verliefd op. De andere helft op Mariska Veres, maar dit terzijde. 

Salomon is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers opgepakt en naar Duitsland vervoerd. Hier is hij in 1943 overleden. Zijn vrouw Martha zette de zaak voort, later geholpen door haar dochter Ariane en haar schoonzoon Ron Goedvolk, die de bijnaam “de burgemeester van de Denneweg” zou krijgen. In verband met de uitbreiding van de Tweede Kamer is Tocci’s Milkbar op 1 februari 1978 gesloten.

Tocci’s Milkbar in de literatuur
Deze milkbar komt opvallend vaak in de Nederlandse literatuur voor. Laat ik er een drietal voorbeelden van geven.

Vera, geschreven door Jan Siebelink. (1997)
“Hij stelde voor naar Tocci’s aan de Hofsingel te gaan.”

Fuiven en kuiven, geschreven door Leo van der Velde. (1997)
“Tocci was één van de eerste milkbars. En hét adres voor de wat meer beschaafde jeugd waar je minstens tien soorten milkshakes kon krijgen, waaronder de wonderlijke combinatie die melk-meiwijn werd genoemd. Ron Goedvolk draaide daar ‘Take Five’ van Dave Brubeck. Een espresso dronk je bij ‘Hit the road Jack’ van Ray Charles.”

Toen ik een nieuw leven ging beginnen, geschreven door Willy van der Heide, een pseudoniem van Willem van den Hout. (1979) 
“Op die junimiddag  zat ik aan het enige tafeltje voor het enige raam van Tocci’s Milkbar en keek de regen in. Nu was Tocci’s Milkbar al sinds jaren een absoluut unieke en typisch Haagse instelling. Zowel Tocci’s Milkbar als Mevrouw Tocci zelf hebben alle tanden des tijds – alle trends, en zowel oorlog als bevrijding onaangetast kunnen doorstaan.” 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl


Recente berichten