‘Eerste deel’ van Carel Reinierszkade

Onlangs stond er een artikel in “De Haagse Tijden” over het tweede gedeelte van de  Carel Reinierszkade.  Ik kan iets vertellen over het eerste gedeelte van de kade, vanaf de Bezuidenhoutseweg tot het De Eerensplein.

Wij hebben daar van 1960 t/m 1988 gewoond op nummer 7. Mijn man deed daar een gedeelte van zijn huisartsenpraktijk, Het grote deel van de praktijk was in de Schilderswijk. Toen wij daar kwamen wonen liepen de koeien nog aan de overkant en was men net gestart met het bouwen van de wijk Mariahoeve. De buren in de herenhuizen van nummer 3 t/m 23  vormden een vrij hechte groep. Veelal met opgroeiende kinderen die het gezellig hadden met elkaar. Eén van de hoogtepunten was jaarlijks wel de Oudejaarsavond.  Maanden tevoren hadden wij, als bewoners, conservenblikken gespaard. Op Oudejaarsdag werden die door één van de buren gevuld met zand, turfmolm en petroleum. ’s Avonds was het de taak van de jeugd om al die blikken aan  de overkant langs het water te plaatsen. Dat ging vaak tot aan de DeEerensplein. Om tien uur werden ze aangestoken en brandden dan tot een uur of een. Een prachtig gezicht en heel bijzonder. Om 12 uur kwamen we dan als buren naar buiten om elkaar een goed jaar te wensen en altijd was er wel iemand bij met een schaal oliebollen en appelflappen. Na een half uur werden wij door één van de buren uitgenodigd om binnen nog van een glaasje te genieten. De gezelligheid duurde dan tot in de kleine uurtjes.  Met plezier denken we nog vaak aan deze avonden terug.

Nog iets om aan terug te denken was, dat in 1980 Prinses Beatrix koningin werd en met haar gezin kwam wonen in paleis “Huis ten Bos”. Als naaste buren van het paleis hadden wij besloten geld in te zamelen en een mooie plantenbak als welkomstgeschenk naar de koningin te sturen.  Ik heb toen een foto gemaakt van onze kade en die laten vergroten, Met een brief van ons allemaal erbij hebben wij een prachtige plantenbak bij het paleis laten bezorgen. Niet lang daarna kregen we een officiële bedankbrief van het koninklijk huis. De geste werd zeer gewaardeerd.

Dit is een kleine herinnering aan onze tijd op de Carel Reinierszkade waar wij met heel veel plezier hebben gewoond en waar wij nog vaak aan terug denken.

J.G.Marseille – Smit 

Recente berichten