Sigarenmagazijn Wiek aan de Hoefkade

Zoals altijd heb ik ook dit keer weer genoten van De Haagse Tijden. In het bijzonder trok mij het artikel Sigarenmagazijn Wiek. Welnu, dat bracht bij mij herinneringen los.

Ik ben als kleuter opgegroeid in de Jacob Catsstraat (deel naar de Hooftskade).

Van daar uit naar de Waterloostraat nr. 8 (ernaast de water- en vuurstoker; heerlijk).

En ten langen leste verhuist naar de Rijswijksestraat (deel tussen Hoefkade en Parallelweg). U weet wel, met het clubhuis De Mussen, onder leiding van meester De Bruin.

Het was geen fijne – anders gezegd – prettige straat. Ons huisje grensde aan de achterkant aan de zogenoemde Preldat-woningen. Destijds had ik gelukkig een klein kamertje voor waarin ik, zo als dat werd genoemd, ‘kon doorleren’.

Dat is me gelukkig gelukt. Ik heb daar als basis een goede opleiding gehad die begon aan de Weeshuisschool in de Koningstraat. Deze school was voormalig behouden voor de wezen aan de Hooftskade, maar door de Duitse bezetting waren de wezen verhuisd. Na de oorlog bleef deze school bestaan onder dezelfde naam; wel met boven de poort: ‘School met den bijbel’. Niks mis mee, hoor.

Nu kom ik op het punt: naast mij op de schoolbank zat een zoon van de toen bekende voetballer bij ADO, Bertus de Harder. Zijn naam was Jan; bovendien was ook zijn zusje daar leerling. Naderhand zijn de Harders i.v.m. het voetbal verhuisd naar Bordeaux.

Het was een fijne, maar erg strenge school onder bovenmeester De Vries.

In mijn geheugen had de vader van Jantje de sigarenwinkel aan de Hoefkade. Daarnaast inderdaad de slagerij en op de hoek van de Rijswijksestraat en de Hoefkade de in die buurt bekende slijterij. Overigens op de andere hoek een melkwinkel.

In de morgen, wanneer ik naar de MULO ging in de Busken Huëtstraat in Spoorwijk (ik mocht doorleren), flirtte ik af en toe met de dochter van de melkboer. Ook flirtte ik met een meisje van de lagere school, Ria van der… Verder onthul ik haar naam niet, hoor.

Dat gedeelte van de veel geprezen Hoefkade heb ik in mijn hart gesloten, evenals de Koningsstraat, op de hoek daarvan met de Hoefkade – waar ik op de kleuterschool heb gezeten en ja, echt waar, met gasverlichting. De kleuterschool behoorde bij de Jan Lighartschool uit de Tullingstraat.

Zo weer wat herinneringen opgediept dankzij De Haagse Tijden, waarvoor mijn dank.

Gaarne reacties!

Dirk. J. Schuurhof sr.

dj.schuurhof@kpnplanet.nl

Recente berichten