• De sporen van de raambelasting

    De sporen van de raambelasting0

    We hebben allemaal in het leven twee zekerheden: we gaan dood en we moeten belasting betalen. Er zijn natuurlijk diverse soorten belastingen. En de belastingheffing verandert ook regelmatig. Zo hebben onze voorvaderen in de 19eeeuw belasting betaald over het aantal ramen: de zogeheten raambelasting.  Eenheid in belasting In de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën had

    READ MORE