Skip to main content

Mijn tijd op de Professor Gunningschool


In De Haagse Tijden van 16 november 2021 is mijn verhaal over de tijd op de Gemeentelijke Middelbare Handelsdagschool te lezen. Die tijd volgde op de periode waarin ik op de lagere school en mulo zat van de Prof. Gunningschool op de Prinsegracht 73b. Graag keer ik op papier nog een keer terug naar deze school.

De lagere school 1952-1958

Na een jaar kleuterschool op Het Viooltje op het Vaillantplein (thans de OBS De Voorsprong) startte ik in september 1952 in de eerste klas bij juffrouw de Vries. Ik zat daar naast Henk van Haaster, wiens vader een rijwielzaak had in de Kettingstraat. Henks oudere zus Greetje zat op de mulo en daar keken wij wel tegen op. De Gunningschool, met het strenge hoofd der school de heer Sonneveld, was een christelijke school. De dagen werden dus geopend en afgesloten met een gebed en het zingen van psalmen en gezangen. Ook kregen wij les uit de Bijbel. De tweede, derde en vierde klas bracht ik door bij juffrouw Luuring.

Bijgaande klassenfoto is van 1954. Ik weet alle namen nog maar in verband met de ruimte beperk ik mij tot de volgende leerlingen: Wim van Lingen (hij woonde op de Hooikade); André Beringer (zijn vader had een verhuisbedrijf op de Veenkade); Lia Büchly (haar vader Klaas was wielerploegleider); Ineke Voorham (haar kwam ik in 2006 tegen als luitenant-kolonel bij het Leger des Heils); Henny Wijnen (met wie ik inmiddels weer contact heb); Hetty de Maar (woonde ook in de Wagenstraat); Jan Weijermans; Ronnie de Haan (zijn vader was inspecteur bij de NILMIJ en had een Renault 4 waarin ik wel eens mocht meerijden); de eerder genoemde Henk van Haaster en Peter Westmaas (zijn vader had een groentezaak in de Van Assendelftstraat). Klasgenoot Bob Peters verdient een aparte vermelding: hem kende ik al van de kleuterschool en wij zijn nog steeds bevriend; dit jaar dus al zo’n zeventig jaar!

De vijfde en zesde klas brachten wij door in de dependance in de Korte Lombardstraat bij juffrouw van der Sluijs en de heer Bakker. Gymnastiek kregen wij van de vermaarde heer W. Bot in de gymzaal, waar een keer de kolenkachel ontplofte. In die twee jaar had ik een dikke vriendschap met Conny Vierbergen die in de Jan Hendrikstraat woonde en wier vader een rijwielzaak dreef. Met Conny, die nu in Frankrijk woont, heb ik sinds 2013 mailcontact, naar aanleiding van een verhaal van mij in De Oud-Hagenaar.

De lagereschooltijd werd in juli 1958 afgesloten met een afscheidsfeest in de gymzaal, waar ik deelnam aan de sketches. Een aantal klasgenoten ging naar de hbs of lyceum of naar een andere school. Voor de rest, waaronder ikzelf, was de mulo (deel uitmakend van dezelfde school) een goede keuze.

De mulo 1958-1962  

Wij waren weer terug op de Prinsegracht. Als je buiten een bepaalde ring rond de school woonde, mocht je fiets in de fietsenstalling van de school staan. Ik bofte: de Wagenstraat viel net buiten de ring. De leerkrachten op de mulo wisselden per vak of twee vakken van lokaal. In die vier jaar heb ik diverse kleurrijke figuren voorbij zien komen. De belangrijkste was de heer C.C. van der Vange uit Delft, van wie je veel leerde. Hij gaf streng maar kundig en met humor Frans, Duits en geschiedenis.

Dan had je het nieuwe hoofd der school, de heer H. de Groot, die de met pensioen gaande heer Sonneveld opvolgde. Van hem kregen wij Engels, biologie en natuurkunde. Het waren niet de prettigste lessen vanwege zijn grillig gedrag. De heer Koop gaf Nederlands, aardrijkskunde, boekhouden en handelsrekenen. Op een gegeven moment kwam juffrouw Van der Sluijs over van de lagere school en kregen wij van haar Nederlands en Frans. Dat was vertrouwd. En gymnastiek van de heer Bot die ook zwemles gaf in De Mauritskade voor het A-diploma. De andere klassenfoto is van klas 4A in 1962, het examenjaar met in het midden de heer van der Vange, daarnaast de heer Kleinrensink, de conciërge en op de achterste rij de heer de Groot.

Ook hier een greep uit de namen: Joop Verhoef, Jan Paap, Dicky Paap (inderdaad, de zus van), Rob Krau (met hem ging ik veel om; hij deed mulo met wiskunde en ging daarna naar de zeevaartschool). En Jan Weijermans, met wie ik vanaf de eerste klas van de lagere school in de klas zat. Hij is, zo heb ik vernomen, inmiddels overleden.

Ook herinner ik mij de schoolreisjes. Op de lagere school maakten wij er een aantal, onder andere naar het graf van Willem van Oranje in Delft, een rondvaart met Spido in Rotterdam en naar Oud-Valkeveen. In de eerste klas van de mulo gingen we met de fiets naar Plaswijck in Rotterdam. In de vierde gingen wij naar een legerdag bij de Verbindingsdienst. Dat zou dan in Ede zijn geweest. Toen kon ik niet bedenken dat ik daar later zou gaan werken en wonen.

Ik noemde het al; in 1962 zaten wij in klas 4A in het examenjaar. Dat bestond uit stampen en proefwerken en een tentamen maken. Op maandag- en woensdagmiddag deed ik samen met Joop Verhoef huiswerk en bereidden wij ons intensief voor op de lessen de volgende dag van de heer De Groot. Toen kwam het eindexamen in zicht. Schriftelijk deden wij dat in mei in een school in de Acaciastraat en het mondeling deed ik op zaterdag 14 juli in het gebouw van de toenmalige hbs in de Achterraamstraat. Dit jaar is het dus zestig jaar geleden dat ik tien goede jaren op de Prof. Gunningschool met het A-diploma met Middenstand afsloot.

Ten slotte nog wat geschiedenis voor de geïnteresseerden: Prof. dr. Gunning (1859-1951) was een voorvechter van het onderwijs en schreef onderwijs gerelateerde pedagogische werken. Het schoolgebouw bestaat niet meer; er staat nu een appartementencomplex. De Drie Stoepen, die wij gebruikten om na schooltijd tikkertje te spelen, zijn er nog wel. Het schoolgebouw in de Korte Lombardstraat staat er ook nog. Daar is nu, heel toepasselijk voor de Lombardstraat, de Gemeentelijke Kredietbank in gevestigd.

 


Details

  • Schrijver

    Ed Vernooij
  • E-mail

    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Fotobijschrift

  • Editie

    11-2022

Meest gelezen artikelen